Privacy verklaring en Cookiegebruik

Welke gegevens bewaar ik van jou via mijn website en welke cookies gebruik ik?

 

Contactgegevens:
Ilona van der Kley
Bezettingslaan 9
7943 CP Meppel

0522 24 15 51
06 27 28 70 45

Ilona van der Kley is de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming.
Zij is te bereiken via

 

Persoonsgegevens die ik op mijn website verwerk

Ik verwerk persoonsgegevens doordat je deze zelf aan mij hebt verstrekt via het contactformulier op de website.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Je voor- en achternaam
 • Je telefoonnummer (optioneel)
 • Je emailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website heeft niet de intentie bijzondere of gevoelige gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
Mijn website heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar (tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd).
Ik  kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat ik toch zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over jou of een minderjarige, neem dan contact met  , dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ilona van der Kley verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien je vragen hebt of meer informatie wenst

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Ik gebruik dergelijke programma’s of systemen niet.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
 • Naam, telefoonnummer en mailadres verstrekt via het contactformulier op de website (de ingezonden contactformulieren) bewaar ik zolang dit nodig is voor een juiste voortgang van de communicatie.
  Zodra de communicatie eindigt en er geen zakelijke overeenkomst is gesloten worden naam, mailadres en/of telefoonnummer binnen vier weken uit mijn systeem verwijderd.
 • Google analytics  gegevens worden  26 maanden bewaard voordat deze automatisch worden verwijderd (aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd).

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek nooit gegevens aan derden

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ilona van der Kley en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je  pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Ilona van der Kley wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met .
Mijn website heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging voor het omzetten van een domeinnaam  naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

Reacties en recensies die ik op mijn website heb gepubliceerd

Op mijn website geef ik recensies van klanten weer. Deze recensies zijn geplaatst met toestemming van degene die ze geschreven heeft.
Staat er een reactie van jouw en ben je van mening dat je die toestemming niet hebt gegeven of wil je deze toestemming intrekken neem dan contact op met zodat ik de foto zo snel mogelijk kan verwijderen.

 

Gebruik van foto’s met daarop personen

Ik gebruik geen op de website mogelijk foto’s  waarop personen herkenbaar in beeld zijn.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ilona van der Kley gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die mijn website gebruikt zijn zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt  jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor meer informatie over cookiegebruik op specifiek mijn website kunt u cookiechecker.nl  bezoeken.